top of page

SOV Newsroom

Mga Balita at Kasalukuyang Kaganapan na nauugnay sa Emotional Wellness, Social Wellness, Physical Wellness, Mental Wellness, Financial Wellness, Environmental Wellness, at Spiritual Wellness.

back to school.jpg

Na-update noong Hulyo 23, 2020

Para sa maraming pamilya, ang pagpaplano ng back to school ay magiging kakaiba sa taong ito kaysa sa mga nakaraang taon. Magkakaroon ng mga bagong patakaran ang iyong paaralan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Maaari mo ring simulan ang taon ng pag-aaral gamit ang mga virtual na bahagi ng pag-aaral. Anuman ang sitwasyon, ang mga checklist na ito ay nilayon na tulungan ang mga magulang, tagapag-alaga, at tagapag-alaga, magplano at maghanda para sa paparating na taon ng pag-aaral.

Screen Shot 2020-08-23 at 12.12.52 PM.pn

Agosto 2020

The Families First Coronavirus Response Act (FFCRA o Act) nangangailangan ng ilang partikular na employer na magbigay ng medikal na dahilan para sa mga may sakit na empleyadong may sakit o may bayad sa COVID-1 . Ang Wage and Hour Division (WHD) ng Department of Labor (Department) ang nangangasiwa at nagpapatupad ng mga kinakailangan sa bayad na bakasyon ng bagong batas. Malalapat ang mga probisyong ito mula sa petsa ng bisa hanggang Disyembre 31, 2020.

bottom of page