top of page
Hands Up

Suporta sa Nayon

Sama-sama nating hubugin ang ating nayon.

"Ito ay isang napakahirap na sitwasyon kapag nagbibigay ka ng pagpapayo sa pagiging magulang para sa mga magulang na naninirahan sa iba't ibang mga sambahayan. Ang parehong mga sambahayan ay kailangang nagsasagawa ng parehong pagiging magulang para sa anumang pagpapayo upang maging epektibo. Napansin ko sa aking 6 na sesyon na ginawa mo ang isang mahusay na trabaho ng ito. Siguraduhing pareho kaming nagsasanay ng parehong bagong nakuhang mga kasanayan. Isa sa pinakamalaking hamon na nararanasan namin ay ang paglalaro ng aming anak sa magkaibang mga magulang sa magkaibang sambahayan. Kung ang isa sa amin ay may panuntunan na hindi niya ginawa tulad ng, iiyak siya at hihilingin ang ibang magulang. Sa buong 6 na sesyon ay nagtrabaho kami sa maraming mga kasanayan na ganap na nag-alis ng patuloy na problemang ito sa aming buhay. Pareho kaming nakabuo ng ilang mga kasanayan at wika na magiging bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay hanggang sa siya ay 18 , o marahil kahit na sa kanyang 20's at 30's lol. Halimbawa, sa halip na parusahan lamang siya, magkakaroon kami ng mga aktibidad na gusto niya na naka-iskedyul sa buong araw, na nagbabanta kaming aalisin kung hindi niya ilista en. Bago ang aming mga sesyon, magtutuon lamang kami ng pansin sa kung anong parusa ang maaari naming gawin ngayon at hindi mag-isip patungo sa hinaharap. Ang isa pang halimbawa ay ang paggantimpala sa kanyang mabuting pag-uugali. Sa halip na palaging nasa sandali na siya ay mabuti at tumutugon kapag siya ay masama, kami ay tumutugon kapag siya ay mabuti. Napakaraming takeaways na patuloy kong ginagamit sa repertoire ng aking pagiging magulang. Talagang pinahahalagahan ko ang oras na magkasama tayo at alam kong ang iyong mga programa ay tutulong sa mga tao sa buong bansa. Salamat ulit!"

San Marcos, TX

bottom of page