top of page
Ako ay isang produkto

Ako ay isang produkto

SKU: 366615376135191
I'm a product description. I'm a great place to add more details about your product such as sizing, material, care instructions and cleaning instructions.
  • IMPORMASYON NG PRODUKTO

    Ako ay isang detalye ng produkto. Isa akong magandang lugar para magdagdag ng higit pang impormasyon tungkol sa iyong produkto gaya ng mga tagubilin sa pagsukat, materyal, pangangalaga at paglilinis. Isa rin itong magandang espasyo para isulat kung ano ang ginagawang espesyal sa produktong ito at kung paano makikinabang ang iyong mga customer sa item na ito.
  • PATAKARAN SA PAGBALIK AT PAG-REFUND

    Ako ay isang Patakaran sa Pagbabalik at Pag-refund. Isa akong magandang lugar para ipaalam sa iyong mga customer kung ano ang gagawin kung sakaling hindi sila nasisiyahan sa kanilang pagbili. Ang pagkakaroon ng direktang refund o patakaran sa palitan ay isang mahusay na paraan upang bumuo ng tiwala at tiyakin sa iyong mga customer na maaari silang bumili nang may kumpiyansa.
  • IMPORMASYON SA PAGPAPADALA

    Ako ay isang patakaran sa pagpapadala. Isa akong magandang lugar para magdagdag ng higit pang impormasyon tungkol sa iyong mga paraan ng pagpapadala, packaging at gastos. Ang pagbibigay ng tuwirang impormasyon tungkol sa iyong patakaran sa pagpapadala ay isang mahusay na paraan upang bumuo ng tiwala at tiyakin sa iyong mga customer na maaari silang bumili mula sa iyo nang may kumpiyansa.
$7.50Presyo
bottom of page